Wavefront

Wavefront-analüüs võimaldab varasemast oluliselt täpsemalt mõõta silma optilisi murdumishäireid. Nende häirete mõõtmise ja korrigeerimise täpsus ületab kordades vanemaid, nii lühi- kui kaugnägelikkuse ja astigmatismi määramiseks kasutatavaid tehnoloogiaid. Wavefront-analüsaator mõõdab valguse kõrvalekaldumist, kui see läbib silma ja sealt tagasi peegeldatakse. Valgusest võib mõelda kui liikuvate, sirgete lainete jadast, mis on risti valguskiire suunaga. Liikudes läbi silma optiliselt ebatäiuslike kohtade need lained kumerduvad ja tulemusena tekibki analüsaatoris silma optika wavefront-kaart, mis toob detailselt esile individuaalsed kõrvalekalded. Kuigi tavapärane laserkirurgia on aidanud miljonitel vabaneda prillidest, aitab wavefront-tehnoloogia iga silma optika unikaalsust arvestades veelgi optimeerida laserkiire seadeid.

Inimese nägemissüsteem on võimeline nägema nägemisuuringu tabelis 2 korda väiksemaid tähti kui need, millede nägemist täna terve silma normiks peetakse. Enamik inimesi ei näe üle nn. normi väärtuse just silma optika väikeste moonutuste tõttu. Wavefront-tehnoloogia võimaldab mõõta ka neid väikeseid moonutusi ja planeerida seejärel maksimaalselt nägemist korrigeeriv laserravi. Esimene wavefront-guided ravi teostati 1999 aastal, FDA heakskiidu sai meetod aastal 2002. Tehnoloogia laiemat levikut on takistanud seadmete kõrge hind ja suurenenud nõuded lasersüsteemile, sest wavefront-analüüsil saadud info kasutamine annab hea tulemuse ainult siis, kui laserkiir satub täpselt planeeritud kohta silma sarvkestal. Täpsuse oluliseks eelduseks on lisaks laseri kiirele jälitusseadmele digitaalne silma telgede ning silmaava asendi registreerimine.

ReFocus on Eestis ainuke wavefront-tehnoloogial põhinevat silma telgede digitaalset registreerimist kasutav praksis.

Nägemishäired

Lihtsustatult võib nägemishäired ehk aberratsioonid jagada kahte kategooriasse: teise ja kõrgema järgu aberratsioonid.
Optilise korrektsiooni tavalised vormid on piiratud parima sfäärilise ja/või silindrilise nägemishäire s.o teise järgu aberratsioonide mõõtmisega. Sellised nägemishäired on müoopia (lühinägelikkus), hüperoopia (kaugnägelikkus) ja regulaarne astigmatism ning neid saab korrigeerida prillide, kontaktläätsede või tavalise laserkirurgiaga.

Nägemisteravus on silma võime eristada objektide detaile ja kuju. Kõige rohkem mõjutab seda võimet teise järgu nägemishäirete korrigeerimine, mida tavaline laserkirurgia edukalt teebki. Siiski on umbes 20 protsenti nägemishäiretest kõrgema järgu aberratsioonid, mida vähendades paraneks veelgi kujutise kontrastide ja detailide nägemine. Kui piltlikult võrrelda silma sarvkesta mäega, siis eemaldab tavapärane laserravi suured lohud ja ebatasasused. Wavefront-guided laserravi korjab kokku suured kivid, kõige väiksemad kivid jäävad aga siiski veel tuleviku tehnoloogiate ootele.

Kasutades silma laseroperatsioonil wavefront-tehnoloogiat, suureneb seega võimalus veelgi rohkem nägemise kvaliteeti parandada. Eriti oluline on selle tehnoloogia kasutamine isikutel, kellel on tavalisest suuremal määral kõrgema järgu nägemishäireid.

Topography- ja Wavefront-Guided

Wavefront-tehnoloogia mõõdab kogu silma optikat. Sarvkesta topograafia on aga silma uuring, mille käigus kaardistatakse silma kõige eesmise, läbipaistva kihi kuju ja selle ebatasasused. Topography-guided laserravil kasutatakse laserkiire juhtimiseks sarvkesta kaardi andmeid. Kuna sarvkest on silma optiliselt kõige olulisem osa, siis annab ka see meetod suhteliselt häid tulemusi. Näidustatud on topography-guided meetodi kasutamine silmal, mille sarvkest on väga ebaühtlane või juba varem opereeritud.

Wavefront-guided laserravi korrigeerib sarvkesta pinda, võttes arvesse kogu silma optilisi moonutusi. Kasutades nii sarvkesta topograafia kui wavefront-analüüsi andmeid, saame spetsiaalse tarkvara abil valida igale silmale parima tulemuse andva meetodi.

Topoguided-laserravil kasutatakse silma asendi määramisel ja silma jälitamisel protseduuri ajal pupilli kujutist. Kuna pupill on ümmargune, siis ei ole topoguided-ravi korral kahjuks võimalik arvestada inimese keha asendi muutusest tingitud silma telgede pöördumist ümber z-telje ehk nn. tsüklotorsiooni. Silma telgede digitaalne registreerimine ja laserile edastamine on võimalik ainult wavefront-analüsaatoriga, mis salvestab vikerkesta mustri ja silma veresoonte videokujutise.

Menu