Femtolaser VisuMax

Aprillis 2009 võttis ReFocus Silmakeskus LASIK operatsioonide teostamisel esimesena Eestis kasutusse femtolaseri VisuMax 250 kHz, 2016 aastal aga selle laseri uusima, 500 kHrz versiooni. Visumax on erakordselt täpne ja patsiendisõbralik silmalaser. Kui Teile on räägitud, et LASIK operatsiooni ei ole võimalik teha Teie õhukese sarvkesta tõttu, siis VisuMaxi stabiilne täpsus võib muuta olukorda, seda kas femtoLASIK või uusima SMILE protseduuri abil.

Tänu kontaktläätse meenutavale kontaktpinnale suureneb silmarõhk lõike tegemise ajal ainult minimaalselt ja erinevalt mehaanilistest mikro-keratoomidest ja teistest femtolaseritest säilib VisuMaxiga verevool ja nägemine silmas kogu laserprotseduuri vältel. See tagab ka maksimaalse mugavuse ja säästab silma asjatust muljumisest ning verevalumitest.

FemtoLASIK protseduuril lõikab silmalaser VisuMax turvaliselt õhukese sarvkesta lapikese, eksimeerlaseriga lihvitakse seejärel lapi alla jäävat kudet, et vabastada patsient kas pluss-, miinus- või silinderprillidest. 

ReLEx SMILE protseduuril lõikab aga Visumax sarvkesta süvakihtidesse kaks tasapinda ja koetükike eemaldatakse paari millimeetri pikkuse küljehaava kaudu. 

Menu