Viilto- ja kosketusvapaa laserleikkaus


Miinuslaseista eroon pääsemiseksi silmän etuosassa sijaitsevaa läpinäkyvää ja kaarevaa sarveiskalvoa muotoillaan ohuemmaksi ja litteämmäksi. Pluslaseista eroon pääsemiseksi sarveiskalvoa muotoillaan kuperammaksi. Sarveiskalvon kerroksittaisen rakenteen ulommainen osa on epiteeli, ja sen jälkeen on sarveiskalvon peruskudos ja lopuksi endoteeli. Epiteelillä on erittäin hyvä uusiutumiskyky, ja se kasvaa leikkauksen jälkeen takaisin samoin kuin ihonkin epiteeli. Laserleikkauksessa tulee poistaa tietty määrä sarveiskalvon keskiosan kudosta optisen vaikutuksen aikaansaamiseksi. Siihen on kolme mahdollisuutta. Ensimmäinen mahdollisuus on jättää epiteeli terveeksi ja leikata ohut läppä, joka nostetaan sivuun. Toinen mahdollisuus on poistaa epiteelisolukko ennen hiomista. Läppä leikataan joko femtolaserilla tai mekaanisella mikrokeratomilla. Viimeksi mainittu on luonteeltaan juustohöylän kaltainen. Toimenpiteen nimi on tällöin joko femtoLASIK tai yksinkertaisesti LASIK. ReLEx SMILE toimenpitessa leikkaa femtolaser sarveiskalvon pintaan koskematta sarveiskalvon sisäkerroksiin linssin muotoisen osan, joka poistetaan parin millimetrin kokoisen reiän kautta

MYYTTI: Kosketusvapaa laserleikkaus on toimenpide, jossa silmää ei leikata eikä muodostu arpea.

V: Viilto- ja kosketusvapaa laserleikkaus on laserilla tehtävä PRK-toimenpide. Sen aikana halkaisijaltaan noin 8-millimetriseltä alueelta poistetaan laserilla ensin epiteelikerros ja sen jälkeen sarveiskalvoa hiotaan ohuemmaksi. Sitten silmän päälle asetetaan 3–7 päiväksi, haavan paranemiseen asti, piilolinssi. Kun LASIK-toimenpiteen jälkeen läpän reuna voi näkyä mikroskoopilla jopa vuosien kuluttua, niin viilto- ja kosketusvapaan toimenpiteen tapauksessa sitä ei ole. Toisaalta suurehkojen miinusten ja/tai huonon paranemisen tapauksessa kosketusvapaan toimenpiteen jälkeen voi esiintyä sarveiskalvon tasaista kirkkauden vähenemistä eli arpeutumista, joka alentaa näön laatua.

Epiteelin poistomenetelmän nimi riippuu tavasta, jolla epiteeli poistetaan. Nimet PRK, LASEK, Epi-K ja "kosketusvapaa" tarkoittavat kaikki erilaisia epiteelin poistotapoja. Epi-K-menetelmässä epiteeliä työnnetään sivuun muoviterällä. Niin sanottua kosketusvapaata menetelmää käytettäessä poistetaan laserimpulsseilla ensin epiteeli ja sen jälkeen tarvittava määrä sarveiskalvon kudosta. Aluksi kosketusvapaa menetelmä työstettiin pintamuodoltaan hyvin epäyhtenäisen sarveiskalvon hoitoa varten, ja se on viime vuosina tullut suosituksi yksinkertaisuutensa vuoksi. Nykyään ei ole tieteellisillä tutkimuksilla vahvistettuja todisteita siitä, että ns. kosketusvapaa lasermenetelmä toisi normaalin sarveiskalvon osalta parempia tuloksia kuin aikaisemmat epiteelin poistamismenetelmät, kuten PRK tai Epi-K. Teoreettisesti se voi aiheuttaa leikkauksen jälkeistä, jopa vakavampaa tulehdusreaktiota verrattuna PRK- ja Epi-K -menetelmiin, koska silmiin osuva laserenergian määrä kasvaa epiteeli poistettaessa noin puolella. Joskus puhutaan kosketusvapaasta menetelmästä viillottomana leikkauksena, mutta se on erehdyttävää, koska epiteelin poistaminen hiomalla ei ole muuta kuin kerros kerrokselta leikkaamista, minkä tuloksena syntyy silmän pinnalle suhteellisen suuri haava. Kosketusvapaassa menetelmässä hiotaan pois myös epiteelin ja pohjakerroksen väliin jäävä basaaliembraani, joka ei palaudu ennalleen. Riippumatta siitä, miten kosketusvapaata menetelmää nimitetään, on se olemukseltaan laserilla suoritettava PRK. Menetelmänä se on sekä silmälääkärille että potilaalle yksinkertainen, mutta femtoLASIK tai SMILE-menetelmään verrattuna parantuminen on hankalaa ja hidasta.

(Femto)LASIK tai Smile -menetelmään verrattuna silmän haava on kaikissa epiteelin poistotoimenpiteissä (PRK, LASEK, Epi-K, "viilto- ja kosketusvapaa") suurempi, ja siitä syystä tulehdusreaktio on voimakkaampi, minkä vuoksi tulehdustippoja tulee käyttää 4–6 viikkoa. Femtolasik-menetelmän jälkeen riittää tavallisesti 5 päivän kuuri. Hormonia sisältävien tulehdustippojen pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa noin 10 %:lla ihmisistä silmänpaineen nousua ja sen seurauksena näköhermon vahingoittumisen. Femtolasik tai Smile-menetelmän jälkeen ei myöskään tarvitse käyttää C-vitamiinia tai muita lääkkeitä silmätippojen lisäksi.

Femtolasik-menetelmässä tehdään viilto muutama mikrometri epiteelikerrosta syvemmälle, sarveiskalvon alimpaan kerrokseen, ja käännetään läppä ja säilynyt epiteeli sivuun. Sen jälkeen hiotaan pohjakerrosta eksimerilaserilla ohuemmaksi. Juuri toimenpiteen yhteydessä säilytettävä epiteeli varmistaa femtolasik-toimenpiteelle ominaisen nopean näkökyvyn palautumisen ja kivuttoman paranemisen. Femtolasik-potilaista 96 % näkee jo seuraavana päivänä vähintään yhtä hyvin kuin aikaisemmin parhailla silmälaseilla. Kaikkien epiteelin poistotoimenpiteiden jälkeen silmään asetetaan kuitenkin piilolasi 3–7 päiväksi, kunnes epiteelisolut peittävät haavapinnan. Piilolasin poiston jälkeen epämukava tunne häviää, mutta epiteelin täydelliseen paranemiseen ja toimenpidettä edeltävän erittäin hyvän näkökyvyn palautumiseen kuluu kuitenkin vielä 2–6 viikkoa.

Epiteelin poistamismenetelmiä suosittelemme yleensä silloin, kun lyhytnäköisyys on pientä (alle 6 diopteria) ja potilaalla on sellainen ammatti tai harrastus, johon liittyy silmien suuri tapaturmariski, ja nopean erittäin hyvän näön palautuminen ei ole olennaista.

Menu